Je hebt misschien opgevangen dat wij ons plekkie aan ’t IJ moeten verlaten…. Zo zeker is dat nog niet! Hoe zit het precies? Je leest er alles over op deze site.

Laatste nieuws

Hoe zit het?

In 2017 schreef de gemeente een prijsvraag uit voor een verwaarloosd terrein in Noord. Met ons idee voor De VerbroederIJ wonnen wij en kregen we de plek toegewezen voor 4 jaar. We wisten dus al dat onze plek tijdelijk zou zijn, tot en met oktober 2022.

We zijn optimistisch

Toch hebben we hoop dat we langer kunnen blijven. Waarom? Het duurt nog heel lang voor er nieuwbouw komt op onze plek. Tot die tijd is er een tijdelijke school gepland op ons terrein. De school moet in augustus 2023 open gaan, maar het lijkt erop dat dat niet haalbaar zal zijn. Een school naast een chemiebedrijf vereist een uitgebreide procedure bestemmingswijziging. Er ligt nog geen ontwerp voor de school en de vergunning is nog niet aangevraagd. En als die is aangevraagd kan er nog bezwaar worden gemaakt. Dit kost dus allemaal veel tijd waardoor er voorlopig niet aan de bouw van de school begonnen zal worden. 

Een bizarre situatie zou kunnen ontstaan dat wij al vertrokken zijn en dat de vergunning voor de school niet verleend wordt. Dat moet natuurlijk voorkomen worden!

Met de gemeente in gesprek

De gemeente is hard voor ons aan de slag om te kijken welke mogelijkheden er zijn. De tijdelijke school kan misschien wel een veel betere plek krijgen dan naast een chemiefabriek. Er is dus hoop! We krijgen hier veel vragen over en zullen de komende tijd op deze plek steeds een update geven. 

Wat De VerbroederIJ betekent voor mensen

VrIJwilliger Minke ging in gesprek met de mensen van De VerbroederIJ. Werknemers, vrIJwilligers, bezoekers die graag bij ons komen. Allemaal mensen voor wie het er écht toe doet dat De VerbroederIJ kan blijven.

Waarom moet De VerbroederIJ blijven?

Ze gaven antwoord op de vraag: De VerbroederIJ moet blijven omdat, …

Lees alle antwoorden hier:

Over De VerbroederIJ

Dat we een lekker plekkie aan ‘t IJ hebben weet je al. Als je bij ons wel eens een drankje op ons heerlijk zonnige terras hebt gedronken dan denk je: deze plek moet hier toch gewoon blijven? Maar het gaat om meer dan alleen een café en een terras.

Een plek die mensen met elkaar verbindt

De VerbroederIJ is een uniek en succesvol burgerparticipatieproject. We organiseren enorm veel (bijna) gratis activiteiten die de bewoners van Noord verbinden. We zijn echt een ontmoetingsplek voor iedereen. Bij ons blijkt het wél mogelijk om mensen met verschillende achtergronden en leeftijden met elkaar te verbinden. 

Een plek waar je ertoe doet, een plek waar je meedoet

De VerbroederIJ is een werkplek voor meer dan 90 mensen. Een plek waar je erbij hoort, gezien wordt en je talenten kan inzetten. Bij De VerbroederIJ werken ook best veel mensen voor wie de reguliere arbeidsmarkt niet zo vanzelfsprekend is. Werken bij De VerbroederIJ biedt houvast en maakt dat je ergens onderdeel van bent. Je waarde wordt (weer) gezien. Je doet ertoe, doet mee en samen krijgen we het voor elkaar. 

Samen voor Elkaar

Beleidsmakers breken hun hoofd over participatie-vraagstukken. Niet vreemd, want het ís ook moeilijk om te zorgen dat in een samenleving met grote verschillen iedereen mee kan doen. Dat ook mensen met minder kansen toch hun talent kunnen ontwikkelen. Dat mensen die het moeilijk hebben niet in een isolement raken en eenzaam worden. Dat mensen zich veilig en goed genoeg voelen als ze mee willen doen, ook als ze net even ‘anders’ zijn of hun dag niet hebben. Dat mensen genoeg draagkracht hebben om zelfredzaam te zijn, juist omdat we het samen doen. Dat mensen een netwerk hebben, een plek om naartoe te gaan, waar ze altijd zichzelf kunnen zijn. Waar we het Samen voor Elkaar doen, met oog voor verbindingen in plaats van verschillen. 

De VerbroederIJ krijgt dat voor elkaar in deze buurt.